Veľkoformátová tlač

My image title

Veľkoformátová tlač

Veľkoformátová tlač do formátu A1

Ponúkame možnosť tlače:
  • celého katastrálneho územia (katastrálna mapa CKN, EKN),
  • možnosť tlače ortofotomapy (prekrytie s katastralnymi mapami CKN, EKN),
  • možnosť vyznačenia vlastníctva v katastrálnych územiach,
  • vypracovanie zoznamu vlastnictva (reg., LV, parv. č., vlasník, výmera, podiel, druh poz., celková výmera spolu).

Chcem sa spýtať k tejto službe: