Veľkoformátová tlač

Veľkoformátová tlač

My image title

Veľkoformátová tlač do formátu A1

Ponúkame možnosť tlače - celého katastrálneho územia (katastrálna mapa CKN, EKN) 
                       - možnosť tlače ortofotomapy (prekrytie s katastralnymi mapami CKN, EKN) 
                       - možnosť vyznačenia vlastníctva v katastrálnych územiach 
                       - vypracovanie zoznamu vlastnictva (reg., LV, parv. č., vlasník, výmera, podiel, druh poz., celková výmera spolu)

Chcem sa spýtať k tejto službe: