Doplnkové služby

Doplnkové služby

My image title

Katastrálny servis

V rámci katastrálneho servisu ponúkame nasledovné služby:

 Zápis geometrického plánu

 Zabezpečíme:  
  • - výber listu vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy,
  • - zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
  • - zmluvy o zriadení vecného bremena,
  • - návrh na vklad.

Chcem sa spýtať k tejto službe: