Kontakt

Kontakt


Martin Lauroško GeoPlanML
kancelária: Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina
sídlo: Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina

telefón: 0908 909 854
e-mail: geoplanml@geoplanml.sk

IČO: 47 843 632
DIČ: 104 808 9900 
nie sme platcovia DPH

bankové spojenie: mBank S.A.
Číslo účtu IBAN: SK36 8360 5207 0042 0557 2166

Registrácia: Okresný úrad Zvolen č. 670-23908.

Geodetické práce vyhotovujeme v okrese Krupina.Kontaktovať nás môžete cez tento kontaktný formulár: