Kontakt

Kontakt

Dom služieb v Krupine

Kancelária: Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina.
Geodetické práce vyhotovujeme v okrese Krupina.

Martin Lauroško GeoPlanML
sídlo: Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina

telefón: 0908 909 854

IČO: 47 843 632
DIČ: 104 808 9900 
nie som platca DPH

bankové spojenie: mBank S.A.
IBAN: SK36 8360 5207 0042 0557 2166

Registrácia: Okresný úrad Zvolen č. 670-23908.
Miroslava Laurošková GeoPlanML
sídlo: Majerský rad 643/44, 963 01 Krupina

telefón: 0903 318 631

IČO: 48 290 289
DIČ: 104 462 3250 
nie som platca DPH

bankové spojenie: Raiffeisen BANK
IBAN: SK71 1100 0000 0080 1204 5675

Registrácia: Okresný úrad Zvolen č. 670-24840.

Kontaktovať nás môžete cez tento kontaktný formulár: