Adresný bod

My image title

Adresný bod

Adresný bod slúži pre register adries, ktorý je zdrojom informácií o adresách všetkých fyzických budov na území SR, ktorým bolo určené súpisné číslo. Údaje do registra adries  zapisujú obcé a mestá.

Adresný bod vyžadujú od občanov stavebné úrady pri kolaudácii stavby, miestne, mestské  a obecné úrady pri prideľovaní súpisného čísla.

Adresný bod obsahuje
  • Zameranie adresného bodu v teréne
  • Grafické zobrazenie zameraného adresného bodu
  • Popisnú časť
 
Adresný bod sa vyhotovuje od roku 2015 a je upravený zákonom 125/2015 Z. z. o registri adries, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015.

Chcem sa spýtať k tejto službe: